Beeld Landmacht
Landmacht: Prins Bernard onderhoudt zich met Nederlandse soldaten van de Prinses Irene Brigade in Normandië in augustus 1944.

Disclaimer

De informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Hoewel de beheerder van de Erelijst van Gevallenen 1940-1945 zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan hij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defecten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. De beheerder van de Erelijst van Gevallenen 1940-1945 wijst derhalve elke aansprakelijkheid af, binnen de grenzen van de Nederlandse wet. Tevens kan geen volledigheid van de Erelijst worden gegarandeerd omdat in de Nederlandse situatie gevallenen vrijwillig worden voorgedragen om opgenomen te worden in de Erelijst van Gevallenen 1940-1945.

Copyright

De beheerder van de Erelijst van Gevallenen 1940-1945 behoudt zich alle rechten voor op de inhoud van deze website, tenzij anders is aangegeven. Dit voorbehoud geldt voor alle vormen van informatie: tekst, databases, etc. Informatie van de website mag gratis worden gereproduceerd, zolang het correct en niet in een misleidende context wordt gebruikt. Opzettelijke aantasting van iemands eer of goede naam, smaad, kan leiden tot strafvervolging binnen de grenzen van de Nederlandse wet. Bij gebruik van informatie van deze website dient de Erelijst van Gevallenen 1940-1945 duidelijk als bron te worden vermeld, evenals het auteursrecht.

De mogelijkheid tot vrij gebruik van de informatie geldt niet voor informatie op de website van de Erelijst van Gevallenen 1940-1945 waar de auteursrechten van derden op berust. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan deze derde partij.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die worden verwerkt wanneer u deze website www.erelijst.nl bezoekt.

Deze website verwerkt de gegevens die u achterlaat in het contactformulier, te weten:
uw naam (voornamen, tussenvoegsel en achternaam) en emailadres.
Of bij het plaatsen van een digitaal bloemetje, te weten:
uw naam en het ip-adres van het apparaat van waar het bloemetje geplaatst wordt.

Verder wordt bijgehouden hoe vaak de website wordt bezocht en welke pagina’s worden opgevraagd.
Daarnaast maakt de Tweede Kamer gebruik van cookies. In onze cookieverklaring op de website vindt u meer informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens als u onze website bezoekt.

De persoonsgegevens die worden verwerkt met betrekking tot uw bezoek aan de website www.erelijst.nl van de Tweede Kamer worden gebruikt voor de volgende doelen:
- Veiligheid van het systeem.
- Bezoekersstatistieken om de website optimaal te laten aansluiten op de wensen van algemeen publiek.
- Om de website optimaal te laten functioneren voor het algemeen publiek.

De Tweede Kamer verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang.

Deze privacyverklaring kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daarvoor aanleiding geven. De meest recente versie vindt u hier. Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien in februari 2023.

Voor uitgebreidere informatie over hoe de Tweede Kamer omgaat met persoonsgegevens wordt u verwezen naar Uw privacy | Tweede Kamer der Staten Generaal

Koninklijke Marine
Doorkijk in een onderzeeboot van de Koninklijke Marine.
Dutch