Beeld Marine

Marine: bemanningsleden van de Hr.MS. Tjerk Hiddes.

Colofon

Deze website is een product van het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) en de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Dit project is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Tweede Kamer en het NIOD. NIOD Afdeling Algemene Zaken Afdeling Informatie en Documentatie Beeldbank WO2 Hoofdredacteur websites en interne communicatie Tweede Kamer der Staten-Generaal Dienst Automatisering Dienst Informatievoorziening Concept en ontwerp: Alfred Marseille, Zeezeilen webontwerpers Amsterdam Technische realisatie: Overboord webprojecten, Amsterdam/Groningen
Bemanningsleden van Nederlandse Koopvaardijschepen

Bemanningsleden van Nederlandse Koopvaardijschepen - Overlevenden van het schip 'Zaandam' dat door een Duitse onderzeeboot tot zinken werd gebracht in de Atlantische Oceaan. Op de achtergrond het affiche 'The Dutch fight on to Victory'.

Dutch